Дисципліни


    Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:

     Пропедевтика педіатрії

     Догляд за хворими

     Сестринська практика

     Етика та деонтологія в фармації

     Етика та деонтологія

 
Comments