Новини‎ > ‎

Новини


Аускультативний тренінг з пропедевтичної педіатрії

опубліковано 27 лют. 2020 р., 01:59 Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи   [ оновлено 27 лют. 2020 р., 02:42 ]

          Аускультативний тренінг з пропедевтичної педіатрії


         У рамках СНТ кафедри пропедевтики дитячих хвороб, відбувся аускультативний тренінг з пропедевтичної педіатрії  за участю студентів 3-го курсу.

Учасники тренінгу були розподілені на групи по шість осіб. Тренінг складався з декількох етапів, за якими команди повинні були вислухати віртуальних пацієнтів, представлених у вигляді аускультативних муляжів, з різними захворюваннями органів дихання. Аускультативні дані учасники записували у бланки для відповідей, після чого їм видавались клінічні карти пацієнтів з описом  анамнезу, симптомів та даних об’єктивного обстеження без зазначення прізвищ. Завданням цього етапу тренінгу було знайти відповідну картку та співставити з аускультативною картиною.

Успішність виконаного завдання студенти могли перевірити за допомогою ключового слова, яке утворилося при складанні перших літер прізвищ пацієнтів за умови правильно знайденої картки.

В процесі активної роботи усім учасникам вдалося виконати умови завдань, відчути себе професійною командою, отримати мотивацію на подальше  навчання  та сертифікати учасників з додатковими балами.  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                   ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії»

опубліковано 10 жовт. 2019 р., 03:31 Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи

ХХІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція із міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії», присвячена пам’яті члена-кореспондента НАН, НАМН України, професора В.М. Сідельникова та 75-річчю кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця урочисто відкрилась у м. Львові 18 вересня 2019 року.


Зазначений форум є традиційним і цьогоріч зібрав понад 1000 дитячих та сімейних лікарів, спеціалістів інших педіатричних спеціальностей, організаторів охорони здоров’я, освітян та науковців. На ній були представлені педіатричні кафедри 12 закладів вищої освіти МОЗ України та 3 академій післядипломної медичної освіти, ДУ «Інститут педіатрії акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України», Український інститут клінічної генетики ХНМУ, ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» та ін. 


У відкритті цього масштабного Всеукраїнського педіатричного форуму взяли участь керівники Асоціації педіатрів України, Вченої медичної ради МОЗ України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, 

Управління охорони здоров’я Львівської міської ради, представники Національної академії медичних наук України.


В програмній доповіді члена-кореспондента НАМН України, професора Волосовця О.П. та академіка НАМН України, професора Антипкіна Ю.Г. були визначені основні сучасні виклики, що стоять перед медициною дитинства. Протягом 4 пленарних, 2 секційних засідань та методичної наради буде заслухано 102 наукових доповіді та 49 стендових презентацій від понад 50 провідних вітчизняних та іноземних вчених та чисельних авторських колективів. Вони були присвячені актуальним питанням організації педіатричної здоровоохорони, діагностики, лікування та профілактики найбільш поширеної неінфекційної та інфекційної патології дитячого віку, імунопрофілактики як складової національної безпеки нашої держави, досягнень у педіатрії та клінічної генетики, запобігання поліпрагмазії, стримування антибіотикорезистентності, раціональної фармакотерапії на засадах доказової медицини та подальшого розвитку 

педіатричної освіти та науки.МОЛОДИЙ КЛІНІЦИСТ

опубліковано 4 трав. 2018 р., 22:52 Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи   [ оновлено 10 жовт. 2019 р., 03:39 ]


На кафедрі пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «ДМА» розпочався перший тур конкурсу серед студентів 

«МОЛОДИЙ КЛІНІЦИСТ».  

Для участі запрошуються студенти третього курсу всіх факультетів (попередній запис у лаборанта кафедри).  Основна мета конкурсу полягає, в першу чергу,  в  перевірці самими студентами своїх знань з пропедевтичної педіатрії та вміння визначити основні патологічні симптоми та синдроми у дітей  у  різних клінічних ситуаціях. Вже є перші переможці, які можуть прийняти участь у другому турі. Конкурс триває…

1-3 of 3