СНТ кафедри

На кафедрі діє СНТ. Студенти разом зі своїми керівниками  приймають активну участь у наукових дослідженнях у різних напрямках педіатрії, проводять курацію хворих, приймають участь у клінічних розборах "трудних" пацієнтів, займаються статистикою, розробляють опитувальники. Результат такої діяльності для студента - доповідь на студентських конференціях, написання тез  та статей за результатами роботи, а саме головне - це ще один крок до якісних знань та професійного росту.

Засідання СНТ проходять на базі Дніпропетровської дитячої лікарні №2 (вул. В.Антоновича, 29), 
відповідальний по кафедрі - асистент Скрябіна Катерина Вікторівна.

                                               Аускультативний тренінг з пропедевтичної педіатрії


         У рамках СНТ кафедри пропедевтики дитячих хвороб, відбувся аускультативний тренінг з пропедевтичної педіатрії  за участю студентів 3-го курсу.

Учасники тренінгу були розподілені на групи по шість осіб. Тренінг складався з декількох етапів, за якими команди повинні були вислухати віртуальних пацієнтів, представлених у вигляді аускультативних муляжів, з різними захворюваннями органів дихання. Аускультативні дані учасники записували у бланки для відповідей, після чого їм видавались клінічні карти пацієнтів з описом  анамнезу, симптомів та даних об’єктивного обстеження без зазначення прізвищ. Завданням цього етапу тренінгу було знайти відповідну картку та співставити з аускультативною картиною.

Успішність виконаного завдання студенти могли перевірити за допомогою ключового слова, яке утворилося при складанні перших літер прізвищ пацієнтів за умови правильно знайденої картки.

В процесі активної роботи усім учасникам вдалося виконати умови завдань, відчути себе професійною командою, отримати мотивацію на подальше  навчання  та сертифікати учасників з додатковими балами.   

    

                                                                                                                                   18-19 квітня 2019 року в м. Києві, на базі кафедри педіатрії № 4 Національного медичного університету імені О.О.    Богомольця, відбулася Науково-практична конференція з міжнародною  участю «Міждисциплінарні підходи до діагностики та лікування дитячих хвороб». Cтудентка 3 курсу ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Бовсуновська Катерина Петрівна посіла 3 місце з доповіддю «Особливості мікробного «пейзажу» верхніх дихальних шляхів у дітей з мікроаспіраційним                                                                                       синдромом на тлі неврологічної патології». Студент 3 курсу ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Коваленко Ярослав Сергійович (доповідь: «Пошук резервів для покращення рівня імунізації дитячого населення») отримав «Приз глядацьких симпатій»


Вітаємо наших студентів та бажаємо їм подальших наукових та професійних здобутків!!!

 

Ċ
Кафедра Пропедевтики дитячих хвороб з курсом сестринської справи,
11 жовт. 2019 р., 02:12
Comments