Підготовка науково-педагогічних кадрів

 На кафедрі виконується:

 Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії:

 «Клініко-функціональна характеристика синдрому зригування у дітей раннього віку » - аспірант кафедри  Можейко Т.В.

Науковий керівник: зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ « Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., 

професор  Ільченко С.І.

 

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора філософії:

«Персоніфікований підхід до інгаляційної терапії гіпертонічними розчинами хлориду натрію у дітей з муковісцидозом в залежності від бронхіальної чутливості » - асистент кафедри  Скрябіна К.В.

Науковий керівник: зав. кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ « Дніпропетровська медична академія МОЗ України» д.мед.н., 

професор  Ільченко С.І.

Comments