Колектив кафедри

Ільченко Світлана Іванівна

  Завідувач кафедри ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», доктор медичних наук, професор, лікар-педіатр вищої категорії, дитячий пульмонолог вищої категорії

       Тема докторської дисертації: «Вікові патогенетичні аспекти розвитку і трансформації рецидивних та хронічних бронхітів у дітей і підлітків» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (2011 рік). 

       Читає курс лекцій з пропедевтичної педіатрії та дитячої пульмонології. Є керівником  аспірантури з педіатрії. Автор навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій з цих дисциплін. Активно впроваджує можливості інформаційних технологій в учбовий процес.

      Сучасні науково-лікувальні напрямки кафедри  - вивчення умов та розробка профілактичних програм щодо розвитку хронічної бронхолегеневої патології у дітей та підлітків на тлі різних факторів ризику та коморбідних станів, зокрема аспіраційного синдрому, бронхолегеневої дисплазії, тютюнопаління.  Вивчаються проблеми ранньої діагностики, лікування та можливостей покращення якості життя дітей з муковісцидозом.   Ведеться активна співпраця з іноземними фахівцями з питань  муковісцидозу (Великобританія, Нідерланди, Польща, Угорщина, Росія, Грузія).

     Член Європейського  Респіраторного  Товариства (ERS) та  Асоціації педіатрів країн СНД. Відповідальний дослідник більш 15  міжнародних наукових проектів  з  клінічних досліджень  лікарських   засобів у педіатрії.

         Член лекторської групи МОЗ України з науково-практичних семінарів у форматі телемосту «Актуальні проблеми педіатрії».

         Спікер-експерт міжнародного рівня відповідно до вимог та стандартів акредитаційної ради безперервної медичної освіти США (АССМЕ) в рамках співпраці Siyemi Learning та групи компаній МедЕксперт.

         Діючий член редакційних колегій фахових  журналів з педіатрії, декількох спеціалізованих рад по захисту дисертацій. Автор більше 200 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 монографій, 17 патентів.

         https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=iNoiIF4AAAAJ  

         https://orcid.org/00Ні00-0003-2181-1833

         e-mail: ilchensv@gmail.com 

 Дука Катерина Дмитрівна

    Професор кафедри, доктор медичних наук, має вищу лікарську категорію з педіатрії.

    Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук: "Клініко-імунологічні аспекти патогенеза та лікування алергічних захворювань органів  дихання у дітей" (захищена у 1991 р.).

  Основним напрямком наукових досліджень є дитяча алергологія, пульмонологія, імунологія та екопедіатрія. 

  Протягом 22 років – голова Дніпропетровського відділення Асоціації педіатрів України, член Американської легеневої Асоціації, Світової Федерації  Українських  Лікарських Товариств та Асоціації педіатрів країн СНГ. 

   Керівник міжнародних наукових проектів з клінічних випробовувань лікарських засобів, наукового колективу «Дитинство» (з 2004 року).

    Автор більше 250 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 монографій, 5 підручників, 17 патентів.

         https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=N-Br0P4AAAAJ 
Чергінець Валерій Ігорович

Професор кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», доктор медичних          наук, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук: Клініко-функціональна характеристика неспецифічної бронхіальної гіперчутливості у дітей, хворих на бронхіальну астму ( захищена у 2001 р.).

Відповідальний за лікувально-консультативну роботу кафедри.

  Головні наукові праці професора Чергінця В.І. виконані в області дитячої пульмонології і спрямовані на вивчення функціональних характеристик бронхіального дерева в умовах норми та патології, зокрема на вивчення особливостей стану бронхіальної гіперчутливості у дітей з бронхолегеневими захворюваннями.

   Автор 214 наукових праць, 4 авторських свідоцтв, 7 патентів 11 раціоналізаторських пропозицій. Підготував 3 кандидата наук.

  У продовж багатьох років є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація педіатрів України». Консультант дитячої клінічної лікарні. Активний учасник вітчизняних та міжнародних наукових конгресів та конференцій. Читає курси навчальних лекцій для студентів та з актуальних питань педіатрії для лікарів. Співавтор навчальних посібників та навчально-методичних рекомендацій. 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=j5jq_LIAAAAJМишина Наіра Валеріївна

Доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», кандидат медичних наук. лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: Особливості стану імунітета у новонароджених з внутріутробними ентеровірусними та грипозними інфекціями (захищена у 1992 р.)

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі (завуч кафедри).Є досвідченим викладачем, лектором, завучем кафедри протягом 20 років.

Спеціалізується в галузі дитячого харчування та патології дітей раннього віку, починаючи з періода новонародженості.

Член Асоціації педіатрів України.

Є офіціальним спікером компаній Nestle Nutricion та Hipp. Учасник та доповідач науково-практичних конференцій, семінарів та тренінгів для практикуючих лікарів.

Є автором 107 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі посібників для студентів, виданих українською, англійською та російською мовами.

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=0ikGt6cAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-6720-8939     


Ярошевська Тетяна Віталіївна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», лікар-педіатр вищої категорії.  

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Особливості формування і перебігу респіраторних алергозів у дітей в умовах промислового міста» (захищена у 1994 р.).

Відповідає за наукову роботу кафедри, учбово-методичну і виховну роботу з англомовними студентами. З 2007 року викладає дисципліни, що вивчаються на кафедрі, англійською мовою, читає повний курс лекцій англомовним студентам. З 2016 року є відповідальним виконавцем НДР кафедри «Бронхіти у дітей з коморбідними станами: клінічний перебіг та їх сучасна етіологія».

Професійна діяльність в області дитячої алергопульмонології, дитячої гастроентерології, дитячої нефрології.

Співдослідник міжнародних наукових проектів з клінічних досліджень лікарських засобів в педіатрії.

Член Асоціації педіатрів України.

Є автором 115 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі посібників для студентів, виданих українською, англійською та російською мовами. Неодноразово брала участь у міжнародних, українських науково-практичних конференціях, конгресах по педіатрії, міжнародних конгресах з імунології (Росія), методики викладання (м. Прага).

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Mu2v4S4AAAAJ&view_op=list_works&citft=1&citft=2&email_for_op=tatyana.yaroshevskaya

https://orcid.org/0000-0002-7811-5698


Коренюк Олена Сергіївна

Доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», кандидат медичних наук,  лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: Клінічні, метаболічні та функціональні особливості стану органів дихання  у дітей з повторними респіраторними захворюваннями (захищена у 1999 р.) 

Відповідальна за проведення виробничої практики студентів 2 та 3 курсів «Догляд за хворими» і «Сестринська практика»

Виконує лікувально-консультативну роботу в інфекційному відділенні    та амбулаторним хворим з різних питань педіатрії. Фахівець з дитячої респіраторної функціональної діагностики.

Член Асоціації педіатрів України, член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Співдослідник міжнародних наукових проектів з клінічних  досліджень лікарських засобів в педіатрії.

         Кількість публікацій - 122; з них навчальних посібників – 13 (3 – англійською мовою), має 1 патент на винахід .

Має нагороди та подяки: Грамота головного управління охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Почесна  грамота Дніпропетровської міської ради; Подяка ректора ДЗ ДМА.

         https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=fOvJbK0AAAAJ

Єфанова Алла Олександрівна

Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої категорії.  

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: Клініко-імунологічні та цитобронхологічні особливості рецидивуючих та хронічних бронхітів у дітей. Прогноз та профілактика.(захищена в 2001 р.)

Спеціалізується у діагностиці та лікуванні гострих станів дітей раннього віку з патологією дихальної системи, корекції харчування дітей з функціональними порушеннями шлунково-кишкового тракту.

Член Асоціації педіатрів України.

Кількість публікацій - 77; з них навчальних посібників – 7.

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=hNinzMIAAAAJ

         https://orcid.org/0000-0002-0486-9737

Крамаренко Наталія Миколаївна

Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», кандидат медичних наук,  лікар-педіатр вищої категорії.  

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: Комплексна оцінка стану здоров'я дітей раннього віку, що мешкають в умовах промислового міста (захищена у 2003 р.).

Відповідає за виховну роботу зі студентами, профорг кафедри.

Веде консультативну та лікувальну роботу амбулаторно-поліклінічної ланки з питань корекції та діагностики преморбідних станів, оцінки фізичного розвитку, питань вигодовування дітей раннього віку, а також оцінки і корекції харчування дітей з соматичною патологією.

Член Асоціації педіатрів України, член Асоціації превентивної та антиейджинг медицини.

Кількість публікацій - 74; з них навчальних посібників – 7.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ggxOUWkAAAAJ

         https://orcid.org/0000-0002-9803-107X

Фіалковська Анастасія Олександрівна

Доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України», кандидат медичних наук, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, лікар-алерголог дитячий.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Клініко-функціональна характеристика та прогностичні критерії ризику розвитку хронічного бронхіту у підлітків, які курять» за спеціальністю 14.01.10 «Педіатрія» (рік захисту – 2018).

Член Асоціації педіатрів України та Дніпропетровської області. Член Європейського респіраторного товариства (European Respiratory Society).

Виконує лікувально-консультативну допомогу дітям з гострими та хронічними бронхолегеневими захворюваннями, оцінку здоров’я та ризики ХОЗЛ серед підлітків, що палять. Фахівець з дитячої респіраторної функціональної діагностики.

Відповідальний секретар екзаменаційної комісії у студентів-випускників VI курсу на II медичному факультеті. Відповідальна за наукові проекти, гранти та міжнародні наукові зв'язки кафедри.

Співдослідник   міжнародних наукових проектів  з  клінічних досліджень  лікарських    засобів в педіатрії.

Автор 45 наукових праць, співавтор 3 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів, 6 навчально-методичних посібників.

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=pFo5OScAAAAJСкрябіна Катерина Вікторівна

Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, лікар-педіатр, дитячий алерголог.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Персоніфіковані підходи до інгаляційної терапії гіпертонічними розчинами хлориду натрія у дітей  з муковісцидозом в залежності від бронхіальної чутливості» за спеціальністю – педіатрія (Термін виконання: 2019 – 2023).

Керівник СНТ кафедри.

Член Європейського респіраторного товариства (ERS), член Асоціації педіатрів України та Дніпропетровської області.

Кількість публікацій – 4

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=fT2J49EAAAAJ

https://orcid.org/0000-0002-9792-6269

Маковійчук Олексій Андрійович 

         Асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, лікар-педіатр. 

         Відповідальний з питань цивільного захисту  та спорту на кафедрі.