Колектив кафедри

Ільченко Світлана Іванівна

 Завідувач кафедрою, д. мед. н., професор, має вищу лікарську категорію.

 Тема докторської дисертації: Вікові патогенетичні аспекти розвитку і трансформації рецидивних та хронічних бронхітів у дітей і підлітків (захищена у 2011 р.)

 

Дука Катерина Дмитрівна

 Професор кафедри , д.мед.н., має вищу лікарську категорію.

Тема докторськой дисертації : Клініко-імунологічні аспекти патогенеза та лікування алергічних захворювань органів  дихання у дітей (захищена у 1991 р.).

Чергінець Валерій Ігорович

Професор кафедри , д.мед.н., має вищу лікарську категорію. Відповідальний за лікувально-консультативну роботу кафедри.

Тема докторськой дисертації : Клініко-функціональна характеристика неспецифічної бронхіальної гіперчутливості у дітей, хворих на бронхіальну астму 

( захищена у 2001 р.).


Мишина Наіра Валеріївна

Доцент, к. мед. н., має вищу лікарську категорію. Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі (завуч кафедри).

Тема кандидатської дисертації: Особливості стану імунітета у новонароджених з внутріутробними ентеровірусними та грипозними інфекціями (захищена у

 1992 р.)

Ярошевська Тетяна Віталіївна

Доцент, к. мед. н., має вищу лікарську категорію.Відповідальна  за наукову роботу кафедри та учбово-методичну роботу з англомовними  студентами. 

Тема кандидатської дисертації: Особливості формування і перебігу респіраторних алергозів у дітей в умовах промислового регіона (захищена у 1994 р.)

Коренюк Олена Сергіївна

Доцент, к.мед.н., має вищу лікарську категорію.   Відповідальна за викладання на кафедрі дисциплін "Сестринська практика" та "Догляд за хворими".

Тема кандидатської дисертації: Клінічні, метаболічні та функціональні особливості стану органів дихання  у дітей з повторними респіраторними захворюваннями (захищена у 1999 р.) 

Єфанова Алла Олександрівна

Асистент, к.мед.н., має вищу лікарську категорію. Відповідальна за ведення документації на кафедрі, секретар кафедральних засідань. 

Тема кандидатської дисертації: Клініко-імунологічні та цитобронхологічні особливості рецидивуючих та хронічних бронхітів у дітей. Прогноз та профілактика.(захищена в 2001 р.)

Крамаренко Наталія Миколаївна

Асистент, к.мед.н., має вищу лікарську категорію. Профорг кафедри, куратор студентського гуртожитка.

Тема кандидатської дисертації: Комплексна оцінка стану здоров'я дітей раннього віку, що мешкають в умовах промислового міста (захищена у 2003 р.).

Фіалковська Анастасія Олександрівна

Асистент, має II лікарську категорію

Тема  кандидатської дисертації: Клінічні особливості перебігу рецидивуючого бронхіту та критерії ризику формування хронічного 

бронхіту у підлітків, що палять (захищена – 2018 р.) Відповідальна за цивільний захист по кафедрі пропедевтики дитячих хвороб; спорт.

Жукова Людмила Олександрівна 

Асистент, друга лікарська категорія. 

Запланована кандидатська дисертація : Клінічні та етіологічні особливості бронхітів у дітей на фоні мікроаспіраційного синдрому (2017-2022). Відповідальна за СНТ кафедри.


Скрябіна Катерина Вікторівна

Асистент, Відповідальна за цивільний захист по кафедрі пропедевтики дитячих хвороб; спорт.